<mark id="b9vnd"></mark>

   <menuitem id="b9vnd"><meter id="b9vnd"></meter></menuitem>
    <p id="b9vnd"><progress id="b9vnd"><menuitem id="b9vnd"></menuitem></progress></p>

      正點財經首頁     加入收藏
      指標首頁 通達信指標 同花順指標 大智慧指標 飛狐指標 指標教程 指標實戰 指標百科 股市學院
      指標源碼搜索: 熱詞:買賣  黑馬  K線  牛股  量能  波段  頂底  抄底  成本  逃頂  MACD  漲停  換手率
      你的位置: > 正點財經 > 炒股指標公式 > 通達信指標公式 > 正文

      通達信精彩買點集合指標公式

      通達信指標公式源碼概況:
      • 指標類別: 通達信指標公式
      • 授權方式: 免費版
      • 指標評級: ★★★★★
      • 指標分類: 策略
      • 畫線方法: 副圖
      • 日期:2023-09-11 來源:互聯網
      通達信指標公式源碼介紹:

      通達信精彩買點集合指標公式:

      N10:=5;P1:=2;P2:=3;
      MA5 := MA(CLOSE,5);
      MA10 := MA(CLOSE,10);
      MA60 := MA(CLOSE,60);
      PDAY1 := BARSLAST(CROSS(MA60,MA5));{5日均線下穿60日均線}
      PDAY2 := BARSLAST(CROSS(MA60,MA10));{10日均線下穿60日均線,至此形成鴨頸部}
      PDAY3 := BARSLAST(LOW=LLV(LOW,PDAY2));{形成頭部,要反彈}
      PDAY4 := BARSLAST(CROSS(MA5,MA10));{反彈后,5日均線和10日均線金叉}
      PDAY5 := BARSLAST(CROSS(MA10,MA5));{反彈不久,5日均線和10日均線形成死叉,形成嘴部}
      A1:= PDAY1>PDAY2 AND PDAY2>PDAY3 AND PDAY3>PDAY4 AND PDAY4>PDAY5 AND PDAY5<5;
      A2:= COUNT(CROSS(MA10,MA5),PDAY2)=1;
      唐鴨頭:A1 AND A2,COLORFFFF00;
      DRAWTEXT(唐鴨頭,0.8 , '唐鴨頭'),COLORFFFF00;
      VAR1:=MA(CLOSE,5);
      VAR2:=MA(CLOSE,10);
      VAR3:=MA(CLOSE,60);
      VAR4:=BARSLAST(CROSS(VAR1,VAR3));
      VAR5:=BARSLAST(CROSS(VAR2,VAR3));
      VAR6:=BARSLAST(HIGH=HHV(HIGH,VAR5));
      VAR7:=BARSLAST(CROSS(VAR2,VAR1));
      VAR8:=BARSLAST(CROSS(VAR1,VAR2));
      VAR9:=VAR4>VAR5 AND VAR5>VAR6 AND VAR6>VAR7 AND VAR7>VAR8 AND VAR8<5;
      VARA:=COUNT(CROSS(VAR2,VAR1),VAR5)=1;
      老鴨頭:VAR9 AND VARA AND VAR3>REF(VAR3,1),COLORFF00FF;
      DRAWTEXT(老鴨頭 ,0.8 , '老鴨頭'),COLORFF00FF;
      NA1:=MIN(MA(C,5),MA(C,10))>MA(C,60) AND CROSS(MA(C,5),MA(C,10));
      NA2:=MIN(MA(C,5),MA(C,10))/MA(C,60)<1.05;
      NA3:=COUNT(V<MA(V,10),10)>6;
      青龍取水:NA1 AND NA2 AND NA3,COLORFF9900,LINETHICK2;
      DRAWTEXT(青龍取水 ,0.8 , '青龍取水'),COLORFF9900;
      線:=MA(C,180)>REF(MA(C,180),2) AND COUNT(CROSS(MA(C,5),MA(C,180)),6)>=1 AND C/MA(C,180)>1.04,COLORBLUE;
      穿180線:=MA(C,180)>REF(MA(C,180),2) AND COUNT(CROSS(MA(C,5),MA(C,180)),6)>=1 AND C/MA(C,180)>1.04,COLORBLUE;
      DRAWTEXT(穿180線,0.8 , '180'),COLORBLUE;
      VAR32:=(CLOSE-LLV(LOW,20))/(HHV(HIGH,20)-LLV(LOW,20))*100;
      VAR33:=SMA(SMA(VAR32,3,1),3,1)/28.57;
      VAR34:=EMA(VAR33,5);
      VAR35:=3*VAR33-2*VAR34;
      絕買:CROSS(VAR35,VAR33) AND VAR33<2.1 AND C>O,COLORRED;
      DRAWTEXT(絕買,0.9,'絕買'),COLORRED;
      SS1:=(LOW+HIGH+CLOSE*2)/4;
      SS2:= MA(SS1,4);
      SS3:=HHV(SS2,10);
      SS4:=MA(SS3,3);
      SS5:=1.25*SS4-0.25*SS3;
      XKKJ:=IF(SS5>SS3,SS3,SS5);
      FF1:=LLV(SS2,10);
      FF2:=MA(FF1,3);
      FF3:=1.25*FF2-0.25*FF1;
      DKKJ:=IF(FF3<FF1,FF1,FF3);
      MA13:=MA(C,13);
      ZDHM:=CROSS(C,DKKJ) AND CROSS(C,MA13) AND CROSS(C,XKKJ);
      ZHM:=CROSS(C,MA13) AND CROSS(C,XKKJ);
      的盧:ZDHM OR ZHM,COLORGREEN;
      DRAWTEXT(的盧,0.5,'的盧'),COLORGREEN;
      MA111:=MA(CLOSE,20);
      MA112:=MA(CLOSE,40);
      MA113:=MA(CLOSE,60);
      A11:=OPEN<MA111 OR OPEN<MA112 OR OPEN<MA113,COLORRED;
      A12:=C>MAX(MA111,MAX(MA112,MA113)),COLORRED;
      A13:=V/MA(V,30)>1.2,COLORRED;
      A14:=C/REF(C,1)>1.049,COLORRED;
      出水芙蓉:A11 AND A12 AND A13 AND A14,COLORWHITE;
      DRAWTEXT(出水芙蓉,0.3,'出水芙蓉'),COLORWHITE;
      J:=(C*2+H+L)/4;
      K:=(EMA(J,13) - EMA(J,21))*180;
      D:=EMA(K,2);
      KK:=(K-D);
      DD:=-1*(K-D);
      SS:=CROSS(KK,DD);
      VARBB:=EMA(EMA(CLOSE,5),5);
      LL:=(VARBB-REF(VARBB,1))/REF(VARBB,1)*1000;
      MM:=CROSS(LL,0);
      黃買藍出:=SS AND MM,COLORYELLOW;
      DRAWTEXT(黃買藍出,0.47,'黃買'),COLORYELLOW;
      RSV100:=(CLOSE-LLV(LOW,N10))/(HHV(HIGH,N10)-LLV(LOW,N10))*100;
      K10:=SMA(RSV100,P1,1);
      D10:=SMA(K10,P2,1);
      J10:=3*K10-2*D10;
      KDJ買點:=J10<0,COLOR0066FF;
      DRAWTEXT(KDJ買點,0.6,'KDJ買點'),COLOR0066FF;
      VAR201:=CLOSE-REF(CLOSE,1);
      VAR202:=IF(CLOSE-REF(CLOSE,1)>=0,VAR201,0);
      VAR203:=REF(CLOSE,1)-CLOSE;
      VAR204:=IF(CLOSE-REF(CLOSE,1)<=0,VAR203,0);
      VAR205:=SUM(VAR202,8)/SUM(VAR204,8);
      VAR206:=1-1/(1+VAR205);
      短線:= EMA(VAR206,3),COLORCYAN;
      VAR207:=LLV(LOW,50);
      VAR208:=HHV(HIGH,50);
      VAR209:=EMA(CLOSE,2);
      中線:=EMA((VAR209-VAR207)/(VAR208-VAR207),8),COLOR00FF00;

      通達信精彩買點集合指標公式實例圖解:

      通達信精彩買點集合指標公式

      通達信精彩買點集合指標公式

      • 風云榜
      • 總點擊榜
      • 最新指標
      月點擊榜指標公式
      更多指標百科
      關于我們 | 商務合作 | 聯系投稿 | 聯系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網站地圖
      亚洲不卡无码在线观看,在线观看黄片免费,国产成人h动漫一二区无码,亚洲一区二区三区免费